0
  Entrar

BOMBA ULKA EX5 230V

9.98

BOMBA ULKA EX5 230V

SAECO – MÓS PLANAS D.43 (PAR)

15.29

SAECO – MÓS PLANAS D.43 (PAR)

ELECTROVALVULA ENTRADA ÁGUA 24 V

5.30

ELECTROVALVULA ENTRADA ÁGUA 24 V

VENTILADOR NECTA 230V 50/60HZ

8.42

VENTILADOR NECTA 230V 50/60HZ

MOTOR ESPIRAL – NECTA

9.38

MOTOR ESPIRAL – NECTA

BIANCHI-RODA DENTADA

10.72

BIANCHI-RODA DENTADA

BOMBA SUBMERSÍVEL 24 VDC

12.14

BOMBA SUBMERSÍVEL 24 VDC

RESISTÊNCIA 1450W 230V

10.23

RESISTÊNCIA 1450W 230V

CAMISA ELECTROVÁLVULA 2 VIAS SOLÚVEIS

6.68

CAMISA ELECTROVÁLVULA 2 VIAS SOLÚVEIS

NUCLEO EV 2 VIAS SOLÚVEIS

3.71

NUCLEO EV 2 VIAS SOLÚVEIS

BOBINE DE SOLUVEIS 220V

4.55

BOBINE DE SOLUVEIS 220V

NECTA-CONTADOR VOLUMETRICO

5.64

NECTA-CONTADOR VOLUMETRICO

RESISTÊNCIA 1000 W

9.88

RESISTÊNCIA 1000 W

PISTON INFERIOR

3.36

PISTON INFERIOR

CAMERA INFUSÃO NECTA

4.58

CAMERA INFUSÃO NECTA

TUBO SAÍDA BORRAS

6.76

TUBO SAÍDA BORRAS

PISTON SUPERIOR

6.14

PISTON SUPERIOR

LATERAIS GRUPO CAFÉ

17.55

LATERAIS GRUPO CAFÉ

CÂMARA DE INFUSÃO

5.00

CÂMARA DE INFUSÃO

FILTRO GRUPO CAFE (098687)

1.28

FILTRO GRUPO CAFE (098687)

NUCLEO CAFÉ 3 V ODE – BIANCHI

5.24

NUCLEO CAFÉ 3 V ODE – BIANCHI

MÓS (PAR)

12.36

MÓS (PAR)

SONDA TEMPERATURA NTC

8.90

SONDA TEMPERATURA NTC

TERMOFUSÍVEL DA CALDEIRA 120º

7.38

TERMOFUSÍVEL DA CALDEIRA 120º